izid//november – žicanje za tisk (prednaročila) //oktober

CIP – Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

641.55:664.66(083.12) 

KOŠIR, Klemen, 1974- 
      Kruh moj vsakdanji / Klemen Košir ; [avtorja fotografij Primož Bregar, Klemen Košir]. – 1. izd. – Ljubljana : samozal. K. Košir, 2014 

ISBN 978-961-93501-2-6 

275772672 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja